одвика

о̀двика, f. die Entwöhnung, desuetudo, cf. одука: Навика је једна мука, а одвика двије муке.