голуб

го̏лу̑б, m. die Taube, columba. Дивљи су голубови двојаки: једни су већи и зову се гривњаши [и грљаши], и ови се легу у гнијезду на дрвету као и грлице, а други су мањи, који се зову дупљаши, јер се легу у дупљама. Они се и по гукању разликују: кад гривњаш гуче људи кажу да говори: Шта ти̑ ту̑ чѝни̑ш, про̀кле̑ти̑ по̏пе, код ту̑ђе̑ же̏не̑, код ту̑ђе̑ ђе̏це̑, а дупљаш кажу да говори: Си̑ј лу̏к, си̑ј лу̏к, си̑ј лу̏к, т. ј. да је већ вријеме сијати лук кад он у прољеће долети и стане гукати.