бјелогуза

бје̏логуза, f. (у Ц. г.) некака тица као плиска, Art Vogel, avis genus [der gemeine Steinschmätzer, saxicola oenanthe L.]. Кажу да ове тице зимују у земљи у реду туривши кљун једна другој у перје.